Welk werk kan Integraal Personeelsservice u uit handen nemen?

 

Sociaal advies

Loonverwerking

Loonadministratie

Sociaal advies op maat

Personeelsbeleid is meer dan een loonbriefje. Met een goede adviseur die weet standpunten in te nemen tegenover overheidsinstanties of vakbonden, spaart u niet alleen tijd, maar ook geld uit.

  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement
  • Uitwerken van ontslagregelingen of oplossingen voor geschillen over de toepassing van de complexe sociale wetgeving.
  • Procedures voor de arbeidsrechtbank met ondersteuning door een gespecialiseerd jurist of advocaat 
  • Onderhandelen  met officiële instellingen zoals Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Inspectie voor Sociale Wetten.
  • Onderhandelen met vakbonden over arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten, en stelt eventuele akkoorden op. 
  • Wij gaan voor u na welke de mogelijke premies zijn voor de aanwerving van personeel, we vragen ze aan zorgen voor de follow-up.
  • en andere specifieke vragen

Loonverwerking

Door tal van wetten en reglementeringen is de verwerking van uw loonadministratie uitgegroeid tot een complexe materie. 

Individueel en collectief arbeidsrecht, de RSZ-reglementering, de verschillende sectoren behorende tot de sociale verzekeringen, de regels inzake bedrijfsvoorheffing, vereisen een gespecialiseerde aanpak.

Integraal Personeelsservice neemt die problematiek voor u uit handen. Dankzij de juiste visie en de expertise past Integraal Personeelsservice de sociale wetgeving toe op een overzichtelijke en budgetvriendelijke manier.
Grip op uw personeelszaken levert u direct rendement op.

Want juist in deze economische tijd is slagkracht, flexibiliteit en kostenbeheersing van cruciaal belang voor uw bedrijfsvoering. 
Vergeten subsidies, gebrek aan loonoptimalisatie en tal van andere ‘administratieve verplichtingen’ zorgen voor onnodig hoge kosten waarmee uw bedrijf te kampen krijgt. 
Met Integraal Personeelsservice kan u zich volledig concentreren op uw business waardoor u meer productieve uren, meer winst en tevreden medewerkers krijgt. 

Loonadministratie

• Indienen van de Dimona-aangifte

• Invullen van documenten voor sociale uitkeringen

• Aanvragen van tegemoetkomingen zoals de VOP

• Loonverwerking

• Bestellen van cheques

• Aanvragen en opvolgen van tijdelijke werkloosheid

• Salarissen van medewerkers in kaart brengen en hierover adviseren

• Begeleiding bij wijziging van paritair comité.

• Loonkost berekenen

• Wagenpark beheren

• Policy’s opmaken en implementeren

• Invoeren van bonussystemen

• Implementeren en beheren van verzekeringen

• Kortom Payroll- en personeelsadministratie